TATIANA  MEDAL

 

8 -29 Septiembre 2017

EL PASEOWESTON&RODRIGUEZ FineArt. Palma de Mallorca

 

  

              

 

 

28 Abril- 5 Noviembre 2017Dende o Panóptico. O Vello Cárcere LUGO

       celda36

 

   

 

 

14 Octubre 2016 - 16 Abril 2017

Mulleres do silencio. MARCO museo Arte Contemporánea de  Vigo

·

MUJERES DEL SILENCIO. De Maruja Mallo a Angela de la Cruz

 

11 Octubre 2016 - 26 Febrero 2017

SEMENTE. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela

 

 

17 Decembro 2014 - 20 Xuño 2015

Crónicas desde a Seoane. Tatiana Medal. Composición 1961

 
 
Composición 1961, 2014

Tatiana Medal (A Coruña, 1971) presenta baixo o título xenérico de Composición 1961 dúas obras diferentes: por un lado, unha intervención site-specific homónima na pequena galería situada na entrada da biblioteca de la Fundación, e por outro, KARTEN, unha reinterpretación dun dos seus traballos anteriores a través dun libro de artista.
 
Na invervención site-specific Composición 1961, a artista transforma por completo a pequena galería da biblioteca grazas á disposición sobre os seus cristais de enormes placas de policarbonato alveolar, un material translúcido no que introduciu masas líquidas de diferentes tonalidades básicas nas estreitas celas que o compoñen. O título desta peza e da exposición é unha homenaxe a unha vidreira de grandes dimensións, Composición, que Luis Seoane realizou en 1961 para o vestíbulo do Teatro da Sociedade Hebraica Arxentina en Bos Aires, unha obra na que a luz e a cor tamén xogaban un papel fundamental.
 
Composición 1961 establece un vínculo a modo de limiar con KARTEN, un libro de artista de edición limitada co que Tatiana Medal fai referencia ao labor editorial de Luis Seoane. KARTEN nace dunha peza anterior, 106 KARTEN, composta orixinalmente por 106 pinturas montadas sobre aluminio. Partindo dos pregos dun atlas, a artista foi riscando todos os topónimos, creando desta maneira unha nova superficie na que a función gráfica dos mapas desaparecía por completo. O papel cúbrese con segmentos lineais que xurden como estrías aleatorias sobre as masas de cor, dando lugar a unha nova paisaxe, a unha nova orde e a unha nova e singular linguaxe dotada dun sentido completamente distinto, xerando ao mesmo tempo un novo espazo de luz e cor. Agora, KARTEN simplifica o seu nome e se converte de novo nun libro nunha edición limitada de 100 exemplares mediante o que Tatiana Medal crea unha especie de mapa da imaxinación, convidando ao espectador que se asoma ás súas páxinas a transformar a súa mirada e percibir este exemplar desde o punto de vista pictórico, eliminando calquera posibilidade de grafía recoñecible, converténdoo nunha obra de arte na que se poden ler e reler cores, trazos e espazos tantas veces como esteamos dispostos a viaxar sobre él.
   

 

 

ABRIL 2013- JUNIO 2014

O Bosquexo do mundo

 MARCO.Vigo / / Auditorio Galicia. Santiago de Compostela / / Fundación Luis Seoane. A Coruña

                       

 

 

JULIO 2013-FEBRERO 2014

Centro Sociocultural NovacaixaGalicia. A Coruña //

 Centro Sociocultural NovacaixaGalicia. Ourense // 

Centro Torrente Ballester. Ferrol

Afluentes 94.

Los años circulares. Últimas tendencias de la figuración en Galicia. 1994-2013

 Los años circulares. Últimas tendencias de la figuración en Galicia. 1994-2013, con la que se cierra el proyecto Afluentes que tiene como intención revisar la renovación de lenguajes en el arte gallego desde finales de los años sesenta, a través de aquellos trabajos que de alguna forma exploraron lo que aún hoy podemos seguir denominando figuración.

ARTISTAS EN EXPOSICIÓN: Mónica Alonso, Misha Bies Golas, Vicente Blanco, Mar Caldas, Rosendo Cid, Antón Cabaleiro, Salvador Cidrás, Victoria Diehl, Suso Fandiño, Tamara Feijoo, Almudena Fernández Fariña, Félix Fernández, Fran Herbello, Jesús Madriñán, Tatiana Medal, Nano 4814, Álvaro Negro, Jorge Perianes, Carlos Rial, Diego Santomé, Damián Ucieda, Manuel Vázquez, Diego Vites.

Comisarios: Ángel Calvo Ulloa, José Luis Estévez, Violeta Janeiro, Mónica Maneiro
Comisario editorial: David Barro

 

 

 

 

marzo 2013

Museo de Teruel