TATIANA  MEDAL

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Catálogos:

-  M. Fernández - Cid. “ A Procura dun rostro, A elección dunha paisaxe”.

Texto del catálogo “ 30 anos no 2000, Artistas galegos para un cambio de milenio.” Edita el Auditorio de Galicia

- J.Pastor “ A modulación continúa como proceso “ Texto del catálogo 4!. Editado por la Galeria Minotauro. Santiago de Compostela.

-  M. Olveira: “ O tempo que se adianta “ Texto del catálogo “ R. Blanco, T. Medal, J. Muñoz, T. Puy” Editado por la Xunta de Galicia.

-  F. Huici.: “ Tramas Evanescentes” Texto catálogo exposición individual en Espacio para a Arte. Pontevedra. Editado por Caja Madrid .

-  J. Pinharanda “ Paysages, ironie et quelques morts “. Texto del catalogo “ 45 Salon de Montrouge”

-  D. Barro “ Proyecciones ininterrumpidas” texto catálogo exposicion individual galería vgo .

-  X.M Lens “ a pintura: centímetros e un final novelado”. Texto catálogo exposición individual MACUF.

- D. Castro “scripts urbanos reflejados en una habitación”. Texto catálogo exposición individual MACUF.

- M. Fernández-Cid. “Pasajes Urbanos, paisajes Mentales”.Texto Catálogo exp. individual Caixanova.

- P. Fidalgo Lareo ”Donde la ciudad termina” Texto Catálogo exp. individual Caixanova 

 

 Prensa:

A. Taboada: " O tempo cartografado "O Correo Galego.13- 03- 2011.

J. L. Estevez "Mapas e pinturas mesturanse..." El Pais"  04-03-2011

M. Rozas:" Topografías para la utopia". La Voz de Galicia- 05-04-2011

A. Penas: " Abreveverba" La opinion A Coruña. 05-03-2011

A. Taboada: "Arestas luminosas..." El Correo Gallego 04-02-2007

M. Rozas " Colores y luz". La Voz de Galicia. 01-06-2003

F.Pablos: "Arquitecturas imaginarias". Atlántico. 10-03-2002

L.Soares de Oliveira "itinerários do olhar" Público. 11-02-2000